Diğer Diller İçin
Güncel Haberler
Spor Mühendisliği nedir?

Spor mühendisliği spor materyallerinin tasarım, geliştirme, uygulama ve testlerini içeren bir mühendislik disiplinidir. Sporcular tarafından kullanılan spor tesisleri ve donanımlar, zamanın bilgi ve anlayış seviyesi çerçevesinde tasarım ve geliştirme safhalarından geçmektedir. Spor mühendisliği 1998 yılında İngiltere de ki Sheffield Üniversitesi tarafından Spor Mühendisliği Araştırma Grubu ile Uluslararası Spor Mühendisliği Birliği kurulduğunda resmiyete kavuşmuştur. O zamandan beri, alan büyük bir hızla gelişmiş, ve şimdi dünyada ki bir çok üniversite, spor firması,(Elips gibi) kural koyucu yapılar ve spor kulüplerini kucaklar hale gelmiştir.

Spor mühendisleri genellikle aşağıdaki alanlarda çalışırlar:

  • Donanım tasarımı: Sporcuların gereksinim ve istekleri doğrultusunda yeni donanımların tasarımı örnek:Yarış tipi tekerlekli sandalyte tasarımı
  • Laboratuar deneyleri ve sınama: Donanım ve diğer spor materyallerinin spor sırasındaki davranışlarının ve sporcu ile etkileşimlerinin ölçülmesi örnek:Futbol kramponunun çim üzerinde kayma-tutunma derecesinin ölçümü
  • Bilgisayarlı biçimlendirme:Sporcuların ve/veya kullandıkları donanımlar ile zemin kaplamaların üzerindeki güçleri bilgisayar ortamında canlandırmak(Ölçülebilir eleman analizi) veya sporcu ve/veua ürünler etrafındaki hava akımını bilgisayar ortamında canlandırmak (Bilgisayarlı akış dinamiği). ör.futbol topunun aerodinamik analizi
  • Saha ölçümü: Spor donanımı ve zemin kaplamalarının müsabaka şartlarındaki davranışlarının ölçümü ör. tenis oyuncularının tenis topuna vururken yüksek hızda çekilmiş videosu ve bu sırada raketin, topun, sporcunun ve zeminin davranışları
  • Devlet kuruluşları ile çalışma: kural değişikliklerinin sonuçlarını ölçmek veya sakatlıkların nedenlerini  araştırmak
  • Sporcular ile çalışma: Sporcular ile onların yeteneklerini geliştirmek için beraber çalışma.
  • Spor tesisi tasarım ve uygulaması: Spor tesislerinin tasarlanması ve inşa edilmesi

Spor mühendisleri spor ile ilişkili olan bazı alanlardan gelirler. Bu alanlar spor bilimi alanları ile sporla ilişkili olan mühendislik alanlarıdır. Geçmiş olarak çoğunun ya bir makine mühendisliği, ya bir spor mühendisliği, ya da daha ileri giderek bir doktora çalışması vardır. Ayrıca, spor endüstrisi giderek daha teknoloji yoğun bir sektör oldukça, elektronik mühendisleride alan ile daha yakından ilgili olmuşlardır. Sheffield Hallam Universitesi Spor Mühendisliği dalında bir yüksek lisans programı oluşturdu. Ayrıca, aynı üniversitenin spor mühendisliği araştırma grubunun bir de spor mühendisliği konulu blog'u bulunmaktadır. 

İngiltere'de ki üniversitelerin yaptığı spor mühendisliği araştırmalarının çoğunluğu Sheffield, Sheffield Hallam, Loughborough, Bath, Strathclyde ve Queen Mary’s (London)'da yapılmaktadır.  Avustralya'da ise,  The University of Adelaide'ın 2008'de spor mühendisliği dalında bir lisans derecesi sunmaya başlamasını, Griffith Universitesi'nin 2009'da elektronik bazlı bir program sunması takip etmiştir. 

Birleşik devletler'de ise, 2006'da The University of Southern Mississippi madde bilimi ile insan performansını birleştirme odaklı bir Spor ve Yüksek Performans Materyalleri derecesi sunmaya başlamıştır.