Diğer Diller İçin
Kullanım Koşulları
Kullanım Koşulları

Zapta veya taklitlere karşı garantiler ya da ticari olarak satılabilme özelliklerine sahip olma veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu sayfaların kullanılabilirliği, doğruluğu, güvenirliliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemektedir. Elips Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.; doğrudan, dolaylı, arızî veya özel olarak bu hizmetin kullanımından veya kullanılmamasından, ya da bunların sonucundan kaynaklanan hasarlardan, kâr kayıplarından veya iş kesintilerinden sorumlu tutulamaz.

Elips Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., burada belirtilen koşullara ve ilgili bütün cari mahalli kanunlara ve yönetmeliklere tâbi olarak, kullanıcılara bu siteye ve içindeki materyallere erişme, bunları kullanma ve görüntüleme için kullancının şahsınıza özgü ve sınırlı bir hak verir. Sözkonusu hak kullanıcıya münhasır değildir ve başkalarına devredilemez. Bu yetki; site ve sitede bulunan materyallerin mülkiyet devri değildir ve aşağıda sayılan sınırlamalara tâbidir : (1) sitenin ve materyallerin bütün kopyalarında, gerekli bütün telif hakkı uyarılarını ve başka özel mülkiyet uyarılarını muhafaza etmek gerekir ve (2) siteyi veya materyalleri herhangi bir şekilde değiştirme ya da siteyi veya materyalleri çoğaltma veya kamunun kullanımına açma veya başkalarına dağıtma ya da siteyi veya materyalleri bu koşullarda açıkça ve özel olarak izin verilen amaçlar dışında herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Sitenin içeriği herhangi bir zamanda ön ihbarsız değiştirilebilir. Elips Spor Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti., bu sitenin kullanım koşullarını herhangi bir zamanda ön ihbarsız değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

Elips Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., sitenin özellikleri de dahil siteyle ilgili herhangi bir hizmeti veya niteliği herhangi bir zamanda feshedebilir, değiştirebilir, durdurabilir veya askıya alabilir, ayrıca sitenin belirli özellikleri ve hizmetleri konusunda herhangi bir ön ihbar çekmeden sınırlamalar getirebilir veya sizin sitenin kısımlarına erişimi ön ihbarsız kısıtlayabilir ve bunları yaptığı takdirde herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Elips Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., bu sitede sunulan belirli dış bağlantıları, sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla vermektedir ve bu bağlantıyı sağlaması, Elips Spor Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin o site hakkında ya da o sitede bulunan veya sunulan içerik, ürün veya hizmetler hakkında herhangi bir onay, taahhüt veya garanti verdiği anlamına gelmez.

Sitede adı geçen ticari markalar, ilgili marka sahiplerinin izniyle kullanılmıştır.